Badanie z wykorzystaniem aparatury Mezator M1 to kolejny przykład szybkiej i kompleksowej diagnostyki stanu zdrowia całego organizmu. Wykorzystując technologię biorezonansu ocenić można bowiem stan zdrowia wielu organów. W bazie chorób aparatury zapisanych jest blisko 1000 jednostek chorobowych. Badanie trwa około kilkunastu minut, jest całkowicie nieinwazyjne i oraz bezbolesne. Aparat analizuje emitowane przez nasze ciało drgania elektromagnetyczne. Ich częstotliwość pozostaje w korelacji z zaburzeniem funkcji tkanek – i na tej podstawie zdiagnozować można obecność jednostek chorobowych czy patogenów chorobotwórczych.

Badanie opiera się na analizie fal alfa mózgu, których detekcja odbywa się za pośrednictwem bioinduktorów zlokalizowanych w słuchawkach nałożonych na głowę pacjenta. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne oszacowanie stanu zdrowia pacjenta oraz dopasowanie indywidualnej terapii. Ocenie podlegają funkcje wszystkich narządów i układów organizmu. Uniwersalność biorezonansu polega ponadto na jego wykorzystaniu w terapii biostymulacji  – tzw. metaterapii, czyli leczenia biorezonansem procesów patologicznych.

Mezator M1 wykazuje:

  • energetyczny stan organizmu oraz poszczególnych narządów
    wewnętrznych w postaci graficznej oraz opisowej
  • choroby i dolegliwości dotyczące poszczególnych organów z dokładnością do 95 %
  • stany zapalne z dokładnym określeniem ich położenia
  • obecność pasożytów, grzybów, wirusów i bakterii w organizmie ze wskazaniem ich położenia
  • infekcje narządów oraz infekcje wewnątrz-układowe

Więcej na: www.natur-med.pl