Zakażenia pasożytami (wirusy, bakterie, grzyby, robaki pasożytnicze) występują u wszystkich ludzi, lecz nie u wszystkich są źródłem choroby, a tylko u tych, którzy swoimi emocjami, stylem życia, przyzwyczajeniami, odżywianiem osłabiają siły obronne organizmu i gromadzą nadmiar zanieczyszczeń. Tym samym tworzą w swoim organizmie „odpowiednie warunki do rozwoju pasożytów. Pasożyty do tej pory żyjące spokojnie, zaczynają gwałtownie rozwijać się, powodując niezliczoną liczbę chorób, w myśl cytatu: „Patogen jest niczym, podłoże jest wszystkim”.

W organizmie musi być równowaga, kiedy zostaje ona zakłócona powstaje choroba pasożytnicza. Jedną z przyczyn rozwoju pasożytów jest niskie stężenie kwasu solnego w żołądku. Do zakażenia dochodzi najczęściej drogą pokarmową. Przenoszone zarazki, bakterie, wirusy są transportowane do organizmu poprzez układ pokarmowy wraz ze spożywaną żywnością lub wodą. Mogą być one zarażone poprzez kontakt ze zwierzętami. Zarazki mogą pochodzić również kału i moczu zakażonych zwierząt, ludzi. To może wydawać się niezrozumiałe, ale chodzi tutaj głównie o owoce, warzywa, które trafiają na nasze stoły nieumyte dość dobrze. Ważne jest dokładna higiena osobista oraz dokładne mycie pożywienia.

Należy się regularnie odrobaczać 1-2 razy w roku, jednocześnie podnosząc odporność organizmu, aby sam mógł walczyć z patogenami.

Więcej na: www.natur-med.pl