Stres to przeciwnik, z którym każdy z nas regularnie stacza walkę. Na szczęście w walce z nim nie jesteśmy osamotnieni, a na pomoc może nam przyjść wielu sojuszników. Jednym z nich jest akupunktura. Poniższy artykuł poruszający zagadnienie akupunktury stosowanej w walce ze stresem, powstał z fragmentów pracy dyplomowej lek. med. Krzysztofa Sobkowicza, napisanej pod nadzorem dr n. med. Henryka Dyczka.

Stres niewątpliwie ma podłoże ewolucyjne i jego korzystne pierwotne znaczenie pomagało istotom ludzkim utrzymać się przy życiu. Dzisiaj wydaje się, że jego rola negatywna przeważa w życiu ludzkim, ponieważ współczesność wytworzyła wielopiętrowe mechanizmy generujące tworzenie napięć, niepokojów, obaw, fobii, psychoz; ogółem dominuje w społeczeństwach wyraz niedostosowania możliwości i wymogów, na skutek coraz większego tempa życia i jego warunków. Można powiedzieć stereotypowo, ale zgodnie z prawdą: stres to choroba cywilizacyjna.

Akupunktura jest jedną z metod radzenia sobie ze stresem. Należy zaznaczyć, że udowodnioną pomoc w zakresie zwalczania skutków stresu niesie ona zarówno w formie profilaktycznej, jak i terapeutycznej. Istnieje wiele prac naukowych i publikacji poruszających problematykę zmniejszenia stresu przez zastosowanie akupunktury. Wykonano sporo badań doświadczalnych w tym względzie na zwierzętach, gdzie udowodniono ścisłą relację i pozytywny wpływ tego typu leczenia na zespół stresowy. Udowodniono relację na poziomie hormonów i neuropeptydów. Mniej jest natomiast badań klinicznych obejmujących skalę tego wpływu na przykładzie ludzi. Jednakże używanie akupunktury do radzenia sobie ze stresem jest utarte w schematach i metodach leczenia, czy to w formie pośredniej (czyli polepszanie dobrostanu zdrowotnego człowieka, który lepiej sobie ze stresem radzi), czy też bezpośredniej.

Źródło i cały artykuł: https://tcmblog.pl/akupunktura/wplyw-akupunktury-na-stres/

Polecany Terapeuta: http://www.shen.com.pl/